Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-11-2013

Nowa publikacja Platformy PPP: Raport z doświadczeń o drogowym projekcie PPP w Dąbrowie Górniczej - Etap III

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w ramach prac Platformy PPP, przedstawia Państwu kolejną publikację „Raport z doświadczeń w drogowym projekcie PPP w Dąbrowie Górniczej Etap III", obejmujący okres od przesłania przez podmiot publiczny zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania w styczniu 2013 r.

Materiał stanowi kontynuację raportu z etapu II opublikowanego na naszych stronach 5 kwietnia 2013 r. Materiał ten prezentuje zarówno opinie pozyskane od przedstawicieli firm prywatnych, które brały udział w dialogu konkurencyjnym, jak i interpretacje podmiotu publicznego. Dotyczą one zagadnień  kluczowych dla obu stron postępowania, warunkujących podpisanie umowy PPP, np. systemu kar i odszkodowań, kwestii rozwiązywania umowy, form zabezpieczenia spłat kredytu, zagadnień podatkowych, ryzyka zmiany prawa lub wybranych parametrów finansowych itp.

Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje zawarte w ankietach rozesłanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także na podstawie doświadczeń przedstawicieli resortu w związku z udziałem w opisywanym postępowaniu.

W niniejszym raporcie przedstawiono ostatni etap procesu wyboru partnera prywatnego. Należy podkreślić, że projekt ten zaliczany może być do przedsięwzięć o charakterze precedensowym, bo nie mającym wielu udanych poprzedników. Brak określonych i sprawdzonych wzorców publicznych z jednej strony, a także brak wytworzonej i ugruntowanej praktyki odnoszącej się do oferty rynkowej sektora prywatnego z drugiej, przesądza o tym, iż podjęcie pracy nad omawianym projektem od samego początku nacechowane było szeregiem ryzyk, które mogły decydować o powodzeniu przedsięwzięcia. Władze gminy Dąbrowa Górnicza podjęły się pionierskiego zadania przygotowania inwestycji w modelu PPP i wyboru partnera prywatnego do tego przedsięwzięcia. Ostatecznie zrealizowano przedsięwzięcie w formule tradycyjnej. Nie zmienia to jednak faktu, że doświadczenia zebrane w niniejszym raporcie mają szansę przyczynić się do jak najlepszego przygotowywania podobnych projektów w Polsce poprzez zwrócenie uwagi na szereg problemów oraz możliwości, które mogą się pojawić przed wszystkimi uczestnikami podobnych przedsięwzięć.

Pobierz pliki:
Raport z doświadczeń o drogowym projekcie PPP w Dąbrowie Górniczej - Etap III Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (243 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska