Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-11-2011

Publiczne zaproszenie do negocjacji w przedmiocie objęcia nowych udziałów spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o.

10 listopada 2011 r. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o. oraz Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosili publiczne zaproszenie do negocjacji w przedmiocie objęcia przez Inwestora nowych udziałów Spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o. Udziały zostaną utworzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Liczba oraz cena obejmowanych udziałów będą przedmiotem negocjacji i zostaną ustalone w toku ich prowadzenia z podmiotami zainteresowanymi objęciem udziałów.

Spółka została powołana przez Województwo Małopolskie do realizacji projektu pn. Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS). Celem projektu jest zapewnienie możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce, poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt zakłada budowę na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach województwa małopolskiego, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szkieletowe.

Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Małopolski. Zakres rzeczowy projektu obejmuje powstanie regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej klasy operatorskiej o długości ponad 3 tysięcy km oraz zawierającej blisko 500 węzłów telekomunikacyjnych różnego szczebla.

Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków publicznych oraz prywatnych. Projekt będzie współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - jako przedsięwzięcie strategiczne dla rozwoju regionu. Inwestycja umieszczona została w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach MRPO.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Sprzedaż akcji i udziałów Odsyłacz

 

 

Herb Małopolski
 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska