Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


07-04-2017

„Przewodnik po statystycznym ujęciu PPP” – zasady dotyczące przedsięwzięć PPP w bilansie sektora instytucji rządowych i samorządowych

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym przygotowało nieoficjalne tłumaczenie przewodnika „A Guide to the Statistical Treatment of PPPs”. Oryginalna wersja przewodnika została opracowana wspólnie przez urząd statystyczny Komisji Europejskiej - Eurostat oraz Europejskie Centrum Wiedzy PPP – EPEC. Celem opracowania jest przedstawienie zasad wpływu przedsięwzięć PPP na bilans sektora jednostek rządowych i samorządowych.

Przewodnik opracowano z myślą głównie o interesariuszach PPP z sektora publicznego - praktyków przygotowujących lub realizujących przedsięwzięcia PPP. Jego zamierzeniem jest wyjaśnienie na ile cechy typowych zapisów umów PPP są istotne przy określeniu wpływu projektów PPP na bilans sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przewodnik może okazać się także źródłem cennych informacji dla partnerów prywatnych i doradców wspierających strony umowy PPP.

Opracowanie Przewodnika jest działaniem wynikającym wprost z Planu Inwestycyjnego dla Europy. Sformułowane w nim zasady ujęcia statystycznego przedsięwzięć PPP powinny wpłynąć na większą pewność planowania instytucji publicznych, co z kolei powinno przełożyć się na realizację większej liczby inwestycji z udziałem sektora prywatnego.

Przewodnik opiera się na regułach określonych w Europejskim systemie rachunków (ESA 2010) oraz na Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych - Wdrożenie ESA 2010.

Oryginalny dokument (w języku angielskim) jest jedyną oficjalną wersją Przewodnika A Guide to the Statistical Treatment of PPPs

 

Pobierz plik:

Przewodnik po statystycznym ujęciu PPP - nieoficjalne tłumaczenie (PDF 1,65 MB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska