Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-08-2017

Trwa przetarg na wybór wykonawcy wytycznych dla projektów PPP

Do 28 sierpnia 2017 r. można składać oferty w postepowaniu przetargowym dla Ministerstwa Rozwoju w zakresie opracowania trzech rodzajów wytycznych dotyczących przygotowania projektów PPP, wytycznych dotyczących postępowania przetargowego PPP (przygotowania ofert) oraz wytycznych dotyczących wzorów umów PPP.

Celem wytycznych jest dostarczenie przedstawicielom sektora publicznego praktycznej ścieżki postępowania w zakresie całego cyklu realizacji przedsięwzięć PPP, począwszy od identyfikacji projektu, przez wykonanie analiz przedrealizacyjnych i wybór partnera prywatnego, a skończywszy na opracowaniu i podpisaniu umowy o PPP. Wytyczne będą zawierały zbiór rekomendowanych przez Ministerstwo Rozwoju działań/standardów postępowania, które powinny być traktowane jako wzorcowe dla wszystkich podmiotów publicznych, w szczególności zaś dla jednostek administracji rządowej i potencjalnych zamawiających ubiegających się o wsparcie doradcze resortu na etapie wykonania analiz przedrealizacyjnych, przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz innych działań związanych z przygotowaniami inwestycji w formule PPP.

Opracowanie przedstawionych wytycznych stanowi realizację działań wskazanych w Polityce Rządu w zakresie rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przyjętą uchwałą nr 116/2017 Rady Ministrów dnia 26 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju

 

Opracowanie wytycznych realizowane jest w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska