Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-05-2017

Plan inwestycyjny dla Europy (Plan Junckera)

Kategoria: Aktualności | Dotyczy: finansowy

Chcielibyśmy Państwa zainteresować możliwościami płynącymi z wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), gdyż finansowanie pochodzące z tego źródła w dużym stopniu odpowiada potrzebom projektów inwestycyjnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.


W ramach EFIS istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. EFIS oferuje różnorodne formy wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych, takich jak: gwarancje, kredyty, pożyczki, wykup udziałów. EFIS nie oferuje dotacji. Jego celem jest zapewnienie kapitału dla ryzykownych przedsięwzięć, w założeniu na lepszych warunkach niż rynkowe.

Finansowanie z EFIS udzielane jest na realizację różnorodnych celów inwestycyjnych, w tym m.in.:

  • rozwój infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu,
  • rozwój i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • badania, rozwój i innowacje,
  • rozwój sektora energetycznego, w tym bezpieczeństwem dostaw energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
  • ochrona środowiska i oszczędności zasobów naturalnych.

Wsparcia dla dużych projektów inwestycyjnych udzielane jest bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kwalifikują się inwestycje o wartości powyżej 25 mln EUR oraz projekty o mniejszej wartości – gdy są to projekty innowacyjne. O wsparcie mogą się ubiegać projekty, które są gospodarczo rentowne, zgodne ze strategiami UE i są technicznie wykonalne. Wkład finansowy EBI wynosi maksymalnie 50% całkowitych kosztów inwestycyjnych.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rozwoju w zakładce "Czym się zajmujemy" 


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: planinwestycyjny@mr.gov.pl  

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska