Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-03-2017

PPP w oczach przedstawicieli sektora publicznego

Kategoria: Publikacje , Działania Platformy | Dotyczy: horyzontalny

Zapraszamy do zapoznania się z nową analizą nt. postrzegania rynku partnerstwa publiczno-prywatnego przez przedstawicieli instytucji publicznych. Badanie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju na próbie ponad 580 instytucji publicznych – jest to największa grupa badawcza w tego rodzaju analizach.

W raporcie przedstawiono szereg interesujących informacji na temat oceny funkcjonowania PPP w Polsce. Sformułowano wiele wniosków i rekomendacji, m.in. podkreślono potrzebę upowszechnienia znajomości pozafinansowych korzyści wynikających ze stosowania formuły PPP.

Autorzy publikacji starali się również odpowiedzieć na wiele ważnych pytań, począwszy od świadomości istnienia formuły PPP poprzez pożądane przez zamawiających formy wsparcia a skończywszy na ocenie mitów związanych z PPP. Z badania wynika, że obecnie – inaczej niż w początkowych latach stosowania PPP w Polsce – ankietowani rozumieją już, że w tego rodzaju inwestycjach niecałe finansowanie może pochodzić od strony prywatnej.

Przedstawione w raporcie wyniki jednoznacznie wskazują, że formuła PPP w Polsce znajduje się ciągle we wczesnej fazie rozwoju, a odnotowany w analizowanych obszarach postęp, w stosunku do poprzednich badań (2012, 2014), nie jest w pełni satysfakcjonujący.

Spośród wszystkich respondentów tylko niecała 1/3 zadeklarowała, że brała pod uwagę PPP jako sposób na realizację inwestycji. Wskazano, że w 2016 roku najaktywniejsze w podejmowaniu przedsięwzięć PPP były gminy miejskie (36%) oraz miasta na prawach powiatu (20%).

Do zbierania informacji autorzy analizy zastosowali zróżnicowane techniki badawcze: analizę danych zastanych, badanie ilościowe – ankiety CAWI/CATI, badanie jakościowe – indywidualne wywiady pogłębione i badanie fokusowe. 

Dla Ministerstwa Rozwoju badanie stanowi istotne źródło wiedzy. Zidentyfikowane w analizie potrzeby pozwalają trafniej ukierunkować planowane wsparcie, a z drugiej strony w dużym stopniu potwierdzają słuszność już wcześniej podjętych działań.

Pobierz plik:

Postrzeganie partnerstwa publiczno-prywatnego przez przedstawicieli instytucji publicznych - raport z badania (PDF 1,60 MB)

 

 

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska