Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-09-2018

Opiniowanie przez Ministra Inwestycji i Rozwoju projektów finansowanych z budżetu państwa kwotą powyżej 300 mln zł

Kategoria: Aktualności , Działania Platformy | Dotyczy: prawny

19 września 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą, każdy podmiot publiczny planujący finansowanie inwestycji z budżetu państwa kwotą powyżej 300 mln zł musi uzyskać opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Zakres opinii odnosi się do jakości wykonania zadań, oszczędności gospodarowania zasobami oraz dostępności środków finansowych na inwestycję.

Podstawę do wydania opinii stanowi wniosek złożony do MIiR. W treści wniosku należy przedstawić informacje o inwestycji, w tym ocenę efektywności inwestycji realizowanej w sposób zakładany przez wnioskodawcę w porównaniu do realizacji inwestycji w modelu PPP.

Opinia zostanie wydana w ciągu maksymalnie 60 dni. Termin ten może zostać przedłużony o 30 dni na wniosek Ministra Finansów, który może być konsultowany przez MIiR w przedmiocie wydania opinii. Opinia ma charakter niewiążący.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało informację, która szczegółowo przedstawia tryb i zasady postępowania w celu uzyskiwania niniejszej opinii. Na wszelkie dodatkowe pytania można uzyskać odpowiedź pod adresem: OpiniaPPP@miir.gov.pl lub telefonicznie: 22 273 79 48.


Pobierz plik:

Informacja dotycząca planowania inwestycji finansowanych z budżetu państwa kwotą powyżej 300 mln zł (PDF 80 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska