Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-12-2015

Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór projektów ppp dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia

Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule ppp. W wyniku oceny wybrane zostaną Projekty, które będą mogły być objęte wsparciem Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu ppp.

Zgłaszane mogą być projekty należące do wszystkich sektorów, z wyłączeniem projektów dotyczących:

  • gospodarki odpadami,
  • dróg samorządowych szczebla wojewódzkiego,
  • dróg krajowych za które odpowiada GDDKiA,
  • poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych,
  • ochrony zdrowia,
  • budowy/przebudowy i utrzymania budynków sądów oraz rewitalizacji.

Projekty ppp z sektora rewitalizacji zostaną objęte osobnym naborem, który planowany jest na 2016 r.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektów do wsparcia zostały określone w Regulaminie naboru projektów PPP oraz jego załącznikach. Dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej na niniejszej stronie. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem na kopercie DPA Nabór Wielosektorowy.


Formularz zgłoszenia można również przesłać na adres e-mail: ppp.nabor@mr.gov.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 kwietnia 2016 r. 

Udział oraz wsparcie doradcze dla uczestników naboru są bezpłatne.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Krzysztof Chmieliński,
tel.: 22 273 79 47, e-mail: ppp.nabor@mr.gov.pl

 

Pobierz pliki:

Regulamin naboru projektów ppp (PDF 172 KB)

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska