Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-09-2018

Możliwość uzyskania opinii Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie planowanego projektu PPP

Kategoria: Aktualności , Działania Platformy | Dotyczy: prawny

Zgodnie z art. 3b znowelizowanej Ustawy o PPP, każdy podmiot publiczny, który planuje realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, może wystąpić do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o uzyskanie opinii nt. zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP (tzw. Opinia PPP).

Podstawę dla wydania Opinii PPP stanowi badanie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia pod kątem:

  • poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz,
  • przyjętego modelu prawno-organizacyjnego,
  • mechanizmów wynagradzania partnera prywatnego, w tym wysokości opłat pobieranych od użytkowników oraz
  • proponowanego podziału ryzyk w projekcie.

Proces uzyskania Opinii PPP opisuje dedykowana procedura opracowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało dedykowaną procedurę, która przedstawia proces uzyskania Opinii PPP. 

Pobierz pliki:

Procedura wydawania Opinii PPP (PDF 166 KB) 

Na wszelkie dodatkowe pytania można uzyskać odpowiedź pod adresem: OpiniaPPP@miir.gov.pl.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska