Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-06-2017

Ministerstwo Rozwoju wspiera kolejny projekt PPP

Projekt pn. „Budowa linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap IV)” został  objęty wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Rozwoju. 14 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z doradcami w celu zapewnienia wsparcia prawnego, ekonomiczno-finansowego i technicznego dla przygotowania i wdrożenia ww. projektu w modelu PPP.

Jest to już trzecia umowa na doradztwo PPP zawarta w tym roku przez Ministerstwo Rozwoju w ramach prowadzonych przez resort działań na rzecz lepszego wykorzystania tej formuły w Polsce. Pozostałe umowy dotyczą projektów PPP realizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz miasto Tarnów.

Projekt pn. „Budowa linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap IV)” zakłada stworzenie nowej linii tramwajowej o długości ok. 4,5 km łączącą północną dzielnicę Mistrzejowice z istniejącą siecią tramwajową poprzez ulicę Meissnera. Nakłady inwestycyjne oceniane są na ok. 376 mln zł.

Wsparcie Ministerstwa Rozwoju obejmuje szeroki zakres działań doradczych, w tym przede wszystkim wsparcie promotora projektu w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego aż do etapu zamknięcia finansowego. Może objąć również sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Poza ww. projektami Ministerstwo wspiera obecnie projekty dot. modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu oraz przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim.

W najbliższym czasie Ministerstwo Rozwoju planuje objąć podobnym wsparciem kolejne zamierzenia inwestycyjne PPP.

 

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska