Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-04-2017

Konferencja otwierająca realizację projektu "Rozwój PPP w Polsce"

31 marca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu pn. „Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym tematem tego wydarzenia było omówienie zakresu ww. projektu, umożliwiającego pracownikom administracji publicznej poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach konferencji, prócz tematu wiodącego dotyczącego nowego projektu, odbyło się szereg prezentacji dotyczących między innymi doświadczeń polskich i zagranicznych w zakresie PPP, roli EPEC w rozwoju PPP w Europie, nowej bazy umów PPP  oraz możliwości pozyskania bezpłatnego wsparcia doradczego.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata z udziałem ekspertów, poświęcona próbie odpowiedzi na pytanie "Jak Rząd powinien wspierać projekty PPP".

Na konferencji obecnych było blisko 300 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej a także innych instytucji i podmiotów zainteresowanych rozwojem formuły partnerstwa publiczno–prywatnego. Podobna ilość widzów obejrzała transmisję internetową  z konferencji przed ekranami swoich komputerów.


Nagranie konferencji "Rozwój PPP w Polsce"

 

Informacja po konferencji:

#PakietDlaPPP - rusza gigantyczny projekt edukacyjny 

Pobierz plik:

Szczegółowa agenda wydarzenia (PDF 397 KB)


Pobierz prezentacje:

 

Konferencja Rozwój PPP w Polsce

Od lewej: Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Paweł Szaciłło, Dyrektor Departamentu PPP w MR; Marcin Maksymiuk, Specjalista w Biurze Związku Powiatów Polskich; Anna Wiktorczyk-Nadolna, Specjalista Związku Miast Polskich;  Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan; Małgorzata Kuś-Konieczna, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, PARP

Konferencja Rozwój PPP w Polsce 

Od prawej: Rafał Cieślak, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz; Paweł Lider, Eurovia Polska; Joanna Budzińska-Lobnig, Polski Fundusz Rozwoju; Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich; Tomasz Podkański, Związek Miast Polskich; Katarzyna Sobiech-Grabka, Fundacja Centrum PPP; Ewa Ivanova, redaktor portalu internetowego "Polska Mówi" - moderator konferencji

Konferencja Rozwój PPP w Polsce

Uczestnicy konferencji "Rozwój PPP w Polsce"
 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska