Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-03-2018

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną na dzień 31 grudnia 2017 r. listę zamierzeń inwestycyjnych PPP, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajduje się obecnie 157 projektów o łącznej wartości ok. 56 mld zł. Wśród projektów planowanych dominują sektory: efektywność energetyczna, sport i turystyka, usługi i infrastruktura transportowa, budynki publiczne i ochrona zdrowia. Zdecydowaną większość projektów w tej grupie stanowią inwestycje i usługi o małej wartości (do 50 mln zł), jednak 12 projektów to projekty powyżej miliarda każdy.

Baza zamierzeń inwestycyjnych stanowi  cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat ilości, rodzaju, zakresu i skali oraz  lokalizacji istniejących i planowanych inwestycji PPP w Polsce. Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów.

Baza może zostać wykorzystana do dalszego określania kierunków koniecznych działań na rzecz rozwoju PPP w Polsce. Mogą być też przydatne dla podmiotów prywatnych, inwestorów i banków w ocenie potencjału polskiego rynku PPP i tym samym mogą wpłynąć na zwiększenie zainteresowania oraz wzrost konkurencyjności w transakcjach PPP na rynku Polskim. 

Jednocześnie dokonano aktualizacji Bazy projektów PPP z podpisanymi umowami - grudzień 2017 r. (XLS 130 KB), a szczegółową analizę danych zawarto w Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 31 grudnia 2017 r. (PDF 29,1 MB), zawierającym analizę zawartych umów PPP oraz zamierzeń inwestycyjnych PPP.

W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na adres: ppp@mr.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego projektu jest możliwe poprzez przekazanie na wskazany adres wypełnionych formularzy: fiszka word (DOC 15 KB) oraz fiszka excel (XLS 14 KB).

 

Pobierz pliki:

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP - grudzień 2017 r. (XLS 113 KB)

Fiszki zamierzeń inwestycyjnych do realizacji w formule PPP - grudzień 2017 r. (PDF 1,78 MB)

 

 


 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska