Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-04-2017

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP

Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną na dzień 28 kwietnia  2017 r. listę zamierzeń inwestycyjnych PPP, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajdują się obecnie 142 projekty o łącznej wartości ok. 48 mld zł. Wśród projektów planowanych dominują sektory: sport i turystyka, efektywność energetyczna, usługi i infrastruktura transportowa, ochrona zdrowia oraz budynki użyteczności publicznej. Zdecydowaną większość projektów w tej grupie stanowią inwestycje i usługi o małej wartości (do 50 mln zł), jednak 8 projektów to projekty powyżej kilku miliardów każdy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz koniecznością wynikającą ze stale zmieniającego się rynku, Ministerstwo Rozwoju dokonało aktualizacji bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP. Z powodu unieważnienia 4 postępowań oraz podpisania 2 umów PPP, z bazy usunięto 6 projektów następnie dodano 3 nowe inwestycje. Najwięcej inwestycji planowanych jest w województwie mazowieckim i świętokrzyskim.

Baza zamierzeń inwestycyjnych stanowi  cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat ilości, rodzaju, zakresu i skali oraz  lokalizacji istniejących i planowanych inwestycji PPP w Polsce. Baza umożliwia filtrowanie i generowania odpowiednich raportów.

Baza może zostać wykorzystana do dalszego określania kierunków koniecznych działań na rzecz rozwoju PPP w Polsce. Mogą być też przydatne dla podmiotów prywatnych, inwestorów i banków w ocenie potencjału polskiego rynku PPP i tym samym mogą wpłynąć na zwiększenie zainteresowania oraz wzrost konkurencyjności w transakcjach PPP na rynku Polskim. 

W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Rozwoju na adres: ppp@mr.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego projektu jest możliwe poprzez przekazanie na wskazany adres wypełnionych formularzy: fiszka word (DOC 15 KB) oraz fiszka excel (XLS 14 KB).

 

Pobierz pliki:

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP - stan na koniec kwietnia 2017 r. (XLS 118 KB)

Fiszki zamierzeń inwestycyjnych do realizacji w formule PPP (PDF 930 KB)

 

 


 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska