Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-02-2019

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

Opracowanie i monitoring baz danych o partnerstwach publiczno-prywatnych realizowany jest zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP  oraz zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PPP określającą  nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce. Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną listę inwestycji zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajduje się obecnie 137 inwestycji o łącznej wartości ok. 51 mld zł. Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz  lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce.

Baza projektów PPP z zawartymi umowami przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r. 

Obie ww. bazy są aktualne na 31 grudnia 2018 r., umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.

Projekty prezentowane w obu ww. bazach zostały również przedstawione w przejrzystej formie 268 fiszek.
 
Ponadto, na podstawie danych z obu baz opracowano Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 31 grudnia 2018 r. (PDF 25,7 MB) zawierający analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych.

W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na adres: ppp@miir.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego projektu jest możliwe poprzez przekazanie na wskazany adres wypełnionych formularzy:   fiszka word (DOC 25 KB).


Pobierz pliki:

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP - grudzień 2018 r. (XLS 267 KB)

Fiszki zamierzeń inwestycyjnych PPP - grudnia 2018 r. (PDF 1,6 MB)

Baza projektów PPP z podpisanymi umowami - luty 2019 r. (XLS 645 KB)

Fiszki projektów PPP z zawartymi umowami - grudnia 2018 r. (PDF 1,8 MB) 

 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska