Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-09-2017

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną na dzień 30 czerwca 2017 r. listę zamierzeń inwestycyjnych PPP, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajduje się obecnie 158 projektów o łącznej wartości ok. 63 mld zł. Wśród projektów planowanych dominują sektory: sport i turystyka, efektywność energetyczna, usługi i infrastruktura transportowa, ochrona zdrowia oraz budynki użyteczności publicznej. Zdecydowaną większość projektów w tej grupie stanowią inwestycje i usługi o małej wartości (do 50 mln zł), jednak 13 projektów to projekty powyżej miliarda każdy.

Baza zamierzeń inwestycyjnych stanowi  cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat ilości, rodzaju, zakresu i skali oraz  lokalizacji istniejących i planowanych inwestycji PPP w Polsce. Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów.

Baza może zostać wykorzystana do dalszego określania kierunków koniecznych działań na rzecz rozwoju PPP w Polsce. Mogą być też przydatne dla podmiotów prywatnych, inwestorów i banków w ocenie potencjału polskiego rynku PPP i tym samym mogą wpłynąć na zwiększenie zainteresowania oraz wzrost konkurencyjności w transakcjach PPP na rynku Polskim. 

Jednocześnie dokonano aktualizacji Bazy projektów PPP z podpisanymi umowami (XLS 133 KB), a szczegółową analizę danych zawarto w Raporcie rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 2017 r. (PDF 8,32 MB), zawierającym analizę zawartych umów PPP oraz zamierzeń inwestycyjnych PPP.

W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Rozwoju na adres: ppp@mr.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego projektu jest możliwe poprzez przekazanie na wskazany adres wypełnionych formularzy: fiszka word (DOC 15 KB) oraz fiszka excel (XLS 14 KB).

 

Pobierz pliki:

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP - czerwiec 2017 r. (XLS 118 KB)

Fiszki zamierzeń inwestycyjnych do realizacji w formule PPP - czerwiec 2017 r. (PDF 997 KB)

 

 


 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska