Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-04-2019

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

Opracowanie i monitoring baz danych o partnerstwach publiczno-prywatnych realizowany jest przez MIiR zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP  oraz zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PPP określającą  nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce. Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną listę zamówień na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajduje się obecnie 140 inwestycji o łącznej wartości ponad 51 mld zł. Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz  lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce.

Z kolei Baza projektów PPP z podpisanymi umowami przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r. 

Obie ww. bazy są aktualne na 31 marca 2019 r., umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.

Na podstawie danych z obu baz opracowano Raport rynku PPP za okres od 2009 do 31 marca 2019 r. zawierający analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych.

W przypadku aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na adres: ppp@miir.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego projektu jest możliwe poprzez przekazanie na wskazany adres wypełnionych formularzy:   fiszka podpisanej umowy PPP (DOC 30 KB) oraz fiszka zamierzenia inwestycyjnego PPP (DOC 27 KB).

 

Pobierz pliki:

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP - marzec 2019 r. (XLS 272 KB)

Baza projektów PPP z podpisanymi umowami - kwiecień 2019 r. (XLS 563 KB)

Raport rynku PPP za okres od 2009 do 31 marca 2019 r. (PDF 2,5 MB)

 
Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska