Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Aktualności

W Aktualnościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - konferencje, spotkania, publikacje, projekty, również w podziale na sektory (wyszukiwarka).

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  
24-09-2018
efekt_en_graf

Zaproszenie na warsztaty sektorowe: Efektywność energetyczna i termomodernizacja w PPP

Fundacja Centrum PPP oraz Partnerzy Wydarzenia, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zapraszają na Warsztaty PPP w sektorze efektywność energetyczna i termomodernizacja, które odbędą się 8 października 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w godzinach 11.00 do 14.30.

więcej
19-04-2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspiera kolejne projekty PPP

Projekty pn. „Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud Ciechanów” oraz „Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego w Warszawie” zostały objęte kompleksowym wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W marcu i kwietniu 2018 r. ruszyły prace przygotowawcze.

więcej
17-04-2018

Dobre praktyki PPP

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami, dotyczącymi dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.  Publikacje dotyczą sektorów: budynków użyteczności publicznej, efektywności energetycznej, parkingów i sektora wodno-kanalizacyjnego.

więcej
05-12-2017
szkolenie

Zapraszamy do udziału w krajowej wizycie studyjnej w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce!

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju wraz z konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zaprasza do udziału w krajowej wizycie studyjnej, realizowanej w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

więcej
19-05-2016

Rozpoczęcie dialogu konkurencyjnego w projekcie pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

W wyniku prac Doradców, Promotora projektu oraz Ministerstwa powstały dokumenty dotyczące kolejnego etapu przygotowania projektu.

więcej
29-03-2016
Szpital w Sosnowcu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest w trakcie procedury wyboru partnera prywatnego

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli wnioski w postępowaniu o zamówienie publiczne na poprawę właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu zostaną zaproszeni do udziału w I rundzie dialogu 9 maja 2016 r.

więcej
03-02-2016
Szpital w Sosnowcu z lotu ptaka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest w trakcie procedury wyboru partnera prywatnego

22 stycznia 2016 r.  zakończono procedurę oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. O udzielenie zamówienia na poprawę właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu ubiega się trzech wykonawców.

więcej
11-12-2015
herb Świdnicy

Informacja na temat doświadczeń Gminy Świdnica przy przygotowaniu i realizacji projektu PPP w zakresie termomodernizacji obiektów publicznych

Mając na uwadze zadania i cele Platformy PPP związane z rozpowszechnianiem praktyk i doświadczeń dotyczących przygotowania i realizacji projektów partnerstwa publiczno- prywatnego, prezentujemy Państwu publikację na temat projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica w modelu ppp”.

więcej
27-11-2015
Szpital w Sosnowcu

Trzy wnioski w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla Szpitala w Sosnowcu

27 listopada 2015 r. upłynął termin na składanie wniosków do udziału w dialogu konkurencyjnym w sprawie wyboru partnera prywatnego dla pilotażowego projektu ppp w sektorze efektywności energetycznej "Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu". Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Rozwoju w ramach prac Platformy PPP w sektorze efektywności energetycznej.

więcej
07-10-2015
szpital_sosnowiec

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu szuka partnera prywatnego

Pilotażowy projekt Platformy PPP w sektorze efektywności energetycznej pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu wchodzi w kluczową fazę procesu poszukiwania partnera.

więcej
14-09-2015

Materiał podsumowujący I etap doradztwa – analizy przedrealizacyjne i badanie rynku - dla pilotażowego projektu z sektora efektywności energetycznej

Prezentowana publikacja przedstawia raport i dokumentację wzorcową z doświadczeń z etapu I doradztwa dla pilotażowego projektu pn. „Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”, pozyskanych na podstawie badania koncepcji projektu i dokumentacji Promotora, przeprowadzenia analiz przedrealizacyjnych oraz testowania rynku wykonawców i podmiotów finansowych. Etap ten trwał 70 dni i zakończył się w lipcu 2015 r.

więcej
02-04-2015
Panele słoneczne

Kolejna umowa Ministerstwa na doradztwo dla pilotażu ppp (efektywność energetyczna)

Projekt pn. „Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu” został objęty wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W dniu 1 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa z doradcą, wyłonionym w ramach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zapewnienia kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zawarta umowa jest finansowana z Programu Pomoc Techniczna, a jej wartość wynosi niespełna 667 tys. zł.

więcej
09-12-2014
baterie słoneczne

Trwa nabór Wykonawców usług doradczych w pilotażowym projekcie ppp w sektorze efektywności energetycznej

Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju poszukuje doradców, którzy wspierać będą pilotażowy projekt ppp. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego z sektora efektywności energetycznej realizowanego w formule PPP. Zamawiający planuje realizację przedmiotu zamówienia w odniesieniu do projektu pod nazwą „Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”.

więcej
28-08-2014
panele fotowoltaiczne

Upływa termin naboru projektów PPP z sektora efektywności energetycznej

Uprzejmie informujemy, że zbliża się końcowy termin składania formularzy zgłoszeniowych w ramach organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju naboru projektów PPP z sektora efektywności energetycznej, obejmujących termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

więcej
02-06-2014
kolektory słoneczne

Trwa nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej

Mając na uwadze Plan pracy Platformy PPP na 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłasza nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego.  Celem naboru jest analiza i ocena stanu przygotowania projektów na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MIiR w procesie przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska