Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-03-2017

A, B, C… Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Kategoria: Publikacje , Działania Platformy | Dotyczy: horyzontalny

Oddajemy do rąk czytelników Platformy PPP nową publikację Ministerstwa Rozwoju pt.: „Partnerstwo publiczno-prywatne. Miniprzewodnik dla instytucji publicznych”. Wydawnictwo zostało przygotowane przez multidyscyplinarny zespół autorski reprezentujący różnorodne doświadczenie ekspercko-doradcze. Niewątpliwym walorem publikacji jest zilustrowanie opisywanych zagadnień praktycznymi przykładami.


Przewodnik ma charakter wprowadzający w tematykę PPP. Głównymi adresatami wydawnictwa są pracownicy instytucji publicznych, którzy nie posiadają doświadczenia w realizacji przedsięwzięć PPP, ale jednocześnie odpowiadają za procesy inwestycyjne w jednostkach sektora publicznego. Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikowi dobrych wzorców postępowania oraz wskazanie najistotniejszych wyzwań, z którymi podmioty publiczne, planujące realizację projektów PPP, będą musiał się zmierzyć.

Autorzy w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniają podstawowe zagadnienia związane z PPP, w tym m.in.: czym jest PPP, jakie daje korzyści dla podmiotów publicznych, albo na czym polega efektywność przedsięwzięć PPP. Obalają najpowszechniejsze mity, które narosły wokół PPP i przedstawiają dekalog partnerstwa publiczno-prywatnego. Wskazują, kiedy realizacja inwestycji publicznych w formule PPP jest opłacalna i udzielają praktycznych wskazówek dotyczących podziału ryzyk w inwestycjach PPP. Opisują najczęściej popełniane błędy w przedsięwzięciach PPP i doradzają jak ich uniknąć.

Całość Przewodnika uzupełnia opis dobrych praktyk oraz odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące PPP, a wśród nich: czy w PPP może być realizowane każde przedsięwzięcie, co się stanie, gdy partner prywatny zbankrutuje oraz czy można zawrzeć umowę PPP bez przetargu?


Pobierz plik:

Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Miniprzewodnik dla instytucji publicznych (PDF 882 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska