Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-06-2018

4 odcinki dróg ekspresowych w modelu PPP

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: drogowy

5 czerwca 2018 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował, że 4 odcinki dróg ekspresowych będą budowane w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przed posiedzeniem przeprowadzono analizy potrzeb związanych ze znaczeniem gospodarczym poszczególnych odcinków dróg planowanych do budowy. Wyniki analizy zostały zaprezentowane na posiedzeniu komitetu, który zdecydował, że w modelu PPP zostaną zbudowane następujące drogi:

• S6 obwodnica Metropolii Trójmiejskiej;

• S6 Koszalin – DK 6 (Bożepole Wielkie);

• S10 Bydgoszcz – Toruń;

• S6 zachodnia obwodnica Szczecina.


Realizacja tych inwestycji w modelu PPP zakłada, że partner prywatny zaprojektuje i wybuduje drogi, a następnie będzie utrzymywał je przez określony czas (np. 30 lat). W zmian strona publiczna zobowiąże się do wnoszenia cyklicznej opłaty za dostępność. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostaną wynegocjowane pomiędzy stronami. Zastosowanie modelu PPP w tym przypadku nie wiąże się z wprowadzeniem opłat dla kierowców samochodów osobowych.


Ministerstwo Infrastruktury, które jest odpowiedzialne za realizację projektów na drogach krajowych, przeprowadzi szczegółowe analizy finansowe. Ich celem będzie przygotowanie dokumentacji do negocjacji z potencjalnymi partnerami. Równocześnie zostaną przeprowadzone konsultacje z europejskim urzędem statystycznym EUROSTAT w celu wypracowania takiej struktury podziału zadań i ryzyk w inwestycjach, by zobowiązania strony publicznej nie były zaliczane do długu publicznego. Uzyskanie pozytywnej opinii EUROSTAT w zakresie długu publicznego jest warunkiem umożliwiającym wybór partnera i zawarcie umowy PPP.

 

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska