Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-01-2011

Warsztaty oceny ryzyka - Łódź

Kategoria: Łódzkie | Dotyczy: gospodarka odpadami

24 stycznia 2011 r. odbyły się warsztaty oceny ryzyka związanego z realizacją projektu w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi. Udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, oraz firm doradczych Socotec Polska Sp. z o.o. i Aon Polska Sp. z o.o.  

W oparciu o wstępny rejestr ryzyka oraz przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania:

  • omówiono wszystkie zdefiniowane ryzyka;
  • oceniono ryzyka pod względem skutków finansowych, czasowych oraz reputacyjnych i prawdopodobieństwa;
  • zweryfikowano wstępną alokację ryzyka.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska