Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-08-2018

Tarnów szuka partnera prywatnego

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

27 lipca 2018 r. zostało opublikowane ogłoszenie w sprawie poszukiwania partnera prywatnego do realizacji projektu pn. Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji (TGIS).

Zainteresowani oferenci mogą składać wnioski do 29 sierpnia br. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu.

Projekt zakłada budowę i utrzymanie techniczne budynku przez określony czas. Ma on być przeznaczony na funkcje biurowe, edukacyjne, ekspozycyjne, laboratoryjne oraz konferencyjno-szkoleniowe, a także na lokalizację infrastruktury IT.

Rolą partnera prywatnego w projekcie ma być zaprojektowanie, budowa, częściowe wyposażenie oraz utrzymanie techniczne budynku. Partner prywatny zobligowany będzie także do zapewnienia finansowania budowy budynku. W zamian otrzymana on wynagrodzenie. Będzie ono wypłacane przez Tarnów w formie cyklicznej opłaty za dostępność na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Czas trwania umowy PPP przyjęto wstępnie na co najmniej 19 lat.

Przygotowanie projektu wspierane jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wsparcie polega na finansowaniu prac konsorcjum doradczego, które zapewnia pomoc w zakresie kwestii prawnych, ekonomiczno–finansowych oraz technicznych.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska