Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Aktualności

W Aktualnościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - konferencje, spotkania, publikacje, projekty, również w podziale na sektory (wyszukiwarka).

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
01-06-2016

Przyszłość ppp w Polsce wiodącym tematem magazynu Forum PPP

W magazynie wśród wielu interesujących artykułów znajdują materiały poświęcone systemowi wsparcia przez administrację centralną formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. W rozmowie z Witoldem Słowikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, nakreślone zostały m.in. planowane działania Ministerstwa w zakresie wsparcia ppp w Polsce, stworzenia nowej polityki rozwoju, jak i zmian prawnych.

więcej
Kategoria: Publikacje
Sektor: horyzontalny
26-02-2016
Okładka Forum PPP

Forum PPP – PPP i fundusze unijne

Redaktorzy Forum PPP zapraszają do zapoznania się z obecnym stanem rynku ppp w Polsce. Jednocześnie zaznaczają, że jedną z przeszkód rozwoju projektów była obawa podmiotów publicznych przed  znacznymi kosztami doradztwa, koniecznego do wdrożenia tego typu przedsięwzięć.

więcej
Kategoria: Publikacje
Sektor: horyzontalny
19-02-2016
Okładka podręcznika PPP w rewitalizacji

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała podręcznik poświęcony najważniejszm elementom projektów ppp realizowanych w sektorze rewitalizacji. Autorzy podręcznika starali się  odpowiedzieć na podstawowe pytania: W jaki sposób realizować projekty rewitalizacyjne? W jaki sposób w większym niż dotąd stopniu włączać w te procesy sektor prywatny, aby tym samym korzystać z jego wiedzy, doświadczenia i osiągać efekty synergiczne?

więcej
Kategoria: Podręczniki, Publikacje
Sektor: rewitalizacja
28-05-2015
Forum PPP 2 2015

Nowy numer Forum PPP

Zgodnie z przewidywaniami, pierwsza część roku okazała się o owocna dla rynku PPP. Zawarto pierwszą umowę rządową w obszarze infrastruktury publicznej, która obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, budowę i utrzymanie budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Projekt ten był wspierany przez MIiR w procesie przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych. Obecnie, przy wsparciu MIiR, trwają prace nad uzyskaniem finansowania inwestycji.

więcej
Kategoria: Artykuły, Publikacje
Sektor: horyzontalny
16-10-2014
okładka Forum PPP nr 3 (27) 2014

Nowy magazyn Forum PPP poświęcony infrastrukturze społecznej

Współpraca publiczno-prywatna w przedsięwzięciach z zakresu modernizacji i poprawy przestrzeni publicznej jest wiodącym tematem najnowszego magazynu inwestycji publicznych Forum PPP nr 3 (27) 2014 pt. "Infrastruktura społeczna".

więcej
Kategoria: Aktualności, Publikacje
Sektor: horyzontalny
22-04-2014
okładka Forum PPP – Polskie inwestycje nr 1 (25) 2014

Forum PPP – Polskie inwestycje nr 1 (25) 2014

Nowy numer Forum PPP porusza m.in. kwestie związane ze zmianami i czasem trwania umowy w spółkach celowych o kapitale mieszanym oraz zagadnienia związane z wymogami prawa zamówień publicznych przy stosowaniu umowy zamiany nieruchomości pomiędzy gminą i wykonawcą robót budowlanych.

więcej
Kategoria: Publikacje
Sektor: horyzontalny
17-10-2013
VIII edycja biuletynu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Partnerstwo Publiczno-Prywatne"

VIII edycja biuletynu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Partnerstwo Publiczno-Prywatne"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała 8 numer Biuletynu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, promującego współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym w projektach, które mają na celu polepszenie sposobu funkcjonowania i świadczenia usług użyteczności publicznej.  

więcej
Kategoria: Aktualności, Publikacje
Sektor: horyzontalny
16-10-2013
okładka Forum PPP nr 3 (24) / 2013

Forum PPP nr 3 (24) / 2013

Kolejne wydanie magazynu inwestycji publicznych Forum PPP nr 3(24)/2013, zostało poświęcone tematyce infrastruktury społecznej. 

więcej
Kategoria: Aktualności, Publikacje
Sektor: horyzontalny
24-07-2013
Miniaturka okładki "forum PPP"

Kolejny numer „Forum PPP” pn. Drogi, transport i infrastruktura towarzysząca

Informujemy Państwa o kolejnym numerze Forum PPP prezentującym m.in. przegląd rynku ppp w inwestycjach z obszaru transportu.

więcej
Kategoria: Publikacje
Sektor: horyzontalny
03-07-2013
VII edycja biuletynu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Partnerstwo Publiczno-Prywatne"

VII edycja biuletynu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Partnerstwo Publiczno-Prywatne"

Ukazał się kolejny 7. numer publikacji pt. "Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego". Biuletyn jest wydawany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu systemowego pn. "Partnerstwo publiczno-prywatne".

więcej
Kategoria: Publikacje
Sektor: horyzontalny
11-02-2013
Znowelizowany podręcznik metodologii ESA95 dostępny na stronie Eurostatu

Znowelizowany podręcznik metodologii ESA95 dostępny na stronie Eurostatu

Uprzejmie informujemy, że na stronie Eurostatu  ukazała się znowelizowana wersja  Podręcznika metodologii ESA95 w zakresie deficytu oraz długu publicznego. 

więcej
Kategoria: Aktualności, Publikacje
Sektor: finansowy
13-09-2012
Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 3 wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 3 wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedstawiamy Państwu trzeci numer publikacji pt. „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego”, który jest wydawany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 Programu Kapitał Ludzki.

więcej
Kategoria: Aktualności, Publikacje
Sektor: horyzontalny
04-09-2012
Infrastruktura społeczna tematem najnowszego magazynu inwestycji publicznych "Forum PPP"

Infrastruktura społeczna tematem najnowszego magazynu inwestycji publicznych "Forum PPP"

Partnerstwo publiczno-prywatne staje się coraz bardziej istotnym instrumentem realizacji zadań w zakresie infrastruktury społecznej - przekonują autorzy najnowszego, trzeciego numeru wydania magazynu inwestycji publicznych "Forum PPP".

więcej
12-07-2012
Nowe raporty przygotowane przez EPEC

Nowe raporty przygotowane przez EPEC

Na stronie Platformy PPP w zakładce Poradnik Partnera Prywatnego/Dokumenty horyzontalne   dodane zostały nowe dokumenty przygotowane przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC). Raport pn. Eu Funds in PPPs - Project Stocktake and Case Study Strona otwiera się w nowym oknie porusza kwestie wykorzystywania funduszy unijnych w przedsięwzięciach realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Raport pn. Poznan Waste-to-Energy Project, Poland - Using EU Funds in PPPs Case Study Strona otwiera się w nowym oknie  przedstawia pierwszą część studium przypadku projektu pt. "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania".

więcej
21-05-2012
20120522_atrakcyjne_miasto_ok

"Atrakcyjne miasto" - nowy numer magazynu inwestycji publicznych Forum PPP

Ukazało się właśnie nowe, kolejne wydanie Forum PPP 2(19)2012, poświęcone tym razem inwestycjom PPP w infrastrukturę miejską. Magazyn "Atrakcyjne miasto" towarzyszy konferencji pod tym samym tytułem, która odbędzie się 22 maja 2012 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Jej organizatorem jest Instytut PPP, współorganizatorem - resort rozwoju regionalnego.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska