Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Aktualności

W Aktualnościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - konferencje, spotkania, publikacje, projekty, również w podziale na sektory (wyszukiwarka).

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...6idź do:  
16-11-2017
kamera

Webinarium dla przedsiębiorców

W ramach cyklu czwartkowych webinariów PARP, 16 listopada 2017 r. o godz. 10.00, odbędzie się webinarium na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Transmisja ON LINE

więcej
31-10-2017

Konferencja – Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych

Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z UN Environment Finance Initiative (Inicjatywa Finansowania Środowiska ONZ) organizuje regionalną konferencję dotyczącą finansowania efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Litwie.

więcej
28-02-2017
ulotka_MMSP

Cykl szkoleń dotyczących przedsięwzięć z zakresu PPP dla przedsiębiorców

Informujemy o działaniach szkoleniowych w zakresie PPP dla przedsiębiorstw z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie jednego z województw: mazowieckiego,  lubelskiego,  warmińsko-mazurskiego lub wielkopolskiego.

więcej
05-01-2017
Woda z napisem Seminarium PPP

Seminarium PPP w sektorze wodociągów i kanalizacji

20  stycznia 2017 r. Francusko-Polska Izba Gospodarcza oraz Centrum PPP organizują bezpłatne "Seminarium PPP w sektorze wodociągów i kanalizacji", kierowane do przedstawicieli sektora publicznego, jak i prywatnego, zainteresowanych realizacją projektów w formule PPP. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rozwoju.

więcej
22-09-2016
Międzynarodowa Konferencja pt. "Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne"

Międzynarodowa Konferencja pt. "Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne"

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Urząd Miasta Łodzi serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. "Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne", która odbędzie się w Łodzi, na Wydziale Prawa i Administracji 29-30 września 2016 r.

więcej
10-11-2015
solary

Warsztaty ppp w sektorze efektywności energetycznej

18 listopada 2015 r. Centrum PPP i „The Warsaw Voice” organizują bezpłatne "Warsztaty ppp w sektorze efektywności energetycznej",  kierowane do podmiotów publicznych.  Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Marię Wasiak.

więcej
17-09-2014
logo_KRASP

Partnerstwo publiczno – prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym

19 września 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona problematyce partnerstwa publiczno – prywatnego jako metodzie realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym. Spotkanie organizowane jest przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i służyć będzie wymianie doświadczeń związanych z wykorzystaniem PPP przez uczelnie wyższe.

więcej
30-10-2013
Centrum PPP organizatorem kolejnych warsztatów ppp - sektor parkingi

Centrum PPP organizatorem kolejnych warsztatów ppp - sektor parkingi

Kolejnym sektorem, któremu poświęcone będą bezpłatne warsztaty przygotowane przez Centrum PPP jest sektor parkingowy. Warsztaty zostały objęte partonatem honorowym Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Gospodarki.

13 listopada 2013 r., Warszawa, siedziba PKPP Lewiatan, pałacyk przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3

więcej
15-10-2013
Herb województwa łódzkiego

V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień zaprasza do uczestnictwa w V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego. Forum jest imprezą cykliczną i w 2013 r. poświęcone będzie Zmianom w zarządzaniu w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz nowym rozwiązaniom wspierającym rozwój regionalny - PPP.

Łódź, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, ul. Piotrkowska 258/260, 24 października 2013 r.

więcej
14-10-2013
logo Centrum PPP

Kolejna edycja warsztatów PPP organizowanych przez Centrum PPP

Centrum PPP przygotowało bezpłatne warsztaty PPP w sektorze ochrony zdrowia oraz oświetlenia miejskiego. Celem warsztatów, skierowanych do podmiotów publicznych jest promocja sprawdzonych już w praktyce polskiej – realizowanych z sukcesem –  projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Warsztaty zostały objęte partonatem honorowym Ministra Rozwoju Regionalnego.

Warszawa, siedziba PKPP Lewiatan, pałacyk przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 21 i 24 października 2013 r.

więcej
19-04-2013
O PPP podczas VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej w Warszawie

O PPP podczas VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej w Warszawie

18 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyło się seminarium pn. "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na fiinansowanie inwestycji w infrastrukturę służb i agencji z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego". 

więcej
16-11-2012
PPP - rzeczywistość czy fikcja? - tematem konferencji w Krakowie

PPP - rzeczywistość czy fikcja? - tematem konferencji w Krakowie

29 listopada 2012 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „PPP – rzeczywistość czy fikcja?”, realizowana przez Miasto we współpracy z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową oraz Francuską Izbą Przemysłowo Handlową. Jej celem jest diagnoza stanu, w jakim znajduje się europejskie i polskie PPP, a także - z jednej strony - zdefiniowanie największych barier i przeszkód w rozwoju tej formuły, a z drugiej - wskazanie szans i kierunków jej dalszego rozwoju. 

więcej
25-10-2012
Kongres Gospodarczy "Zarządzanie metropoliami w XXI wieku"

Kongres Gospodarczy "Zarządzanie metropoliami w XXI wieku"

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza 26-27 listopada 2012 roku na Kongres Gospodarczy „Zarządzanie metropoliami w XXI w.” Jego częścią, w drugim dniu Kongresu, będzie zorganizowany przez Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku panel, poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu, jako nowoczesnemu modelowi współpracy z biznesem. 

Gdańsk, ul. Żaglowa 11

więcej
16-08-2012
PPP i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE - warsztaty terenowe w województwie podkarpackim

PPP i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE - warsztaty terenowe w województwie podkarpackim

Zapraszamy 30-31 sierpnia 2012 r. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. "Parnterstwo Publiczno-Prywatne i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE".

więcej
17-05-2012
Droga do rozwoju inwestycji w Małopolsce

Droga do rozwoju inwestycji w Małopolsce

Jak połączyć formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z wykorzystaniem Funduszy Europejskich? Czy PPP może być skutecznym środkiem do pobudzenia inwestycji w regionach? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy konferencji "Patrząc w przyszłość – partnerstwo publiczno-prywatne perspektywą rozwoju regionalnego przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich", która odbędzie się  30 maja 2012 r.

Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, godz. 10.00-15.00

więcej
strona:12345...6idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska