Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Aktualności

W Aktualnościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - konferencje, spotkania, publikacje, projekty, również w podziale na sektory (wyszukiwarka).

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...5idź do:  
31-07-2018

Nowe zasady naboru projektów partnerstwa publiczno-prywatnego do wsparcia przez MIiR

Od 1 września 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady naboru projektów PPP do wsparcia przez doradców zewnętrznych finansowanych z budżetu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

więcej
Kategoria: Artykuły, Aktualności
Sektor: horyzontalny
06-10-2015
Forum_3_30_2015_1

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem magazynu Forum PPP

Najnowsze wydanie Forum PPP prezentuje artykuł dotyczący stosowanych modeli ppp w sektorze ochrony zdrowia oraz zaprasza do zapoznania się z ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego. Siemens Finance Sp. z o.o. wymienia i dzieli się doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć ppp w obszarze efektywności energetycznej, podobnie swoje doświadczenia wymienia Zarząd Polskich Inwestycji Publiczno-Prywatnych S.A. Zbliża również tematykę obejmującą rewitalizację obszarów miejskich przy wykorzystaniu infrastruktury sektora prywatnego - zamówienia publiczne i ppp a swoboda zawierania umów.

 

więcej
16-10-2014
okładka Forum PPP nr 3 (27) 2014

Nowy magazyn Forum PPP poświęcony infrastrukturze społecznej

Współpraca publiczno-prywatna w przedsięwzięciach z zakresu modernizacji i poprawy przestrzeni publicznej jest wiodącym tematem najnowszego magazynu inwestycji publicznych Forum PPP nr 3 (27) 2014 pt. "Infrastruktura społeczna".

więcej
Kategoria: Aktualności, Publikacje
Sektor: horyzontalny
30-10-2013
Centrum PPP organizatorem kolejnych warsztatów ppp - sektor parkingi

Centrum PPP organizatorem kolejnych warsztatów ppp - sektor parkingi

Kolejnym sektorem, któremu poświęcone będą bezpłatne warsztaty przygotowane przez Centrum PPP jest sektor parkingowy. Warsztaty zostały objęte partonatem honorowym Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Gospodarki.

13 listopada 2013 r., Warszawa, siedziba PKPP Lewiatan, pałacyk przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3

więcej
17-10-2013
VIII edycja biuletynu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Partnerstwo Publiczno-Prywatne"

VIII edycja biuletynu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Partnerstwo Publiczno-Prywatne"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała 8 numer Biuletynu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, promującego współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym w projektach, które mają na celu polepszenie sposobu funkcjonowania i świadczenia usług użyteczności publicznej.  

więcej
Kategoria: Aktualności, Publikacje
Sektor: horyzontalny
16-10-2013
okładka Forum PPP nr 3 (24) / 2013

Forum PPP nr 3 (24) / 2013

Kolejne wydanie magazynu inwestycji publicznych Forum PPP nr 3(24)/2013, zostało poświęcone tematyce infrastruktury społecznej. 

więcej
Kategoria: Aktualności, Publikacje
Sektor: horyzontalny
15-10-2013
Herb województwa łódzkiego

V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień zaprasza do uczestnictwa w V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego. Forum jest imprezą cykliczną i w 2013 r. poświęcone będzie Zmianom w zarządzaniu w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz nowym rozwiązaniom wspierającym rozwój regionalny - PPP.

Łódź, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, ul. Piotrkowska 258/260, 24 października 2013 r.

więcej
14-10-2013
logo Centrum PPP

Kolejna edycja warsztatów PPP organizowanych przez Centrum PPP

Centrum PPP przygotowało bezpłatne warsztaty PPP w sektorze ochrony zdrowia oraz oświetlenia miejskiego. Celem warsztatów, skierowanych do podmiotów publicznych jest promocja sprawdzonych już w praktyce polskiej – realizowanych z sukcesem –  projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Warsztaty zostały objęte partonatem honorowym Ministra Rozwoju Regionalnego.

Warszawa, siedziba PKPP Lewiatan, pałacyk przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 21 i 24 października 2013 r.

więcej
19-04-2013
O PPP podczas VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej w Warszawie

O PPP podczas VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej w Warszawie

18 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyło się seminarium pn. "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na fiinansowanie inwestycji w infrastrukturę służb i agencji z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego". 

więcej
01-03-2013
/BazaProjektow/PublishingImages/sopot_logo_271011.bmp

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów przy udziale partnera prywatnego oraz ze wsparciem Inicjatywy JESSICA

Projekt pt. „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie”  polega na przebudowie części terenów przylegających do dworca kolejowego w Sopocie, budowie nowego obiektu służącego obsłudze pasażerów oraz hotelu i galerii handlowej. Wybuduje go, wyłoniona w oparciu o przepisy  ustawy o PPP oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A. Jednym ze źródeł finansowania projektu jest pożyczka uzyskana ze środków unijnych (inicjatywa JESSICA), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 – 2013.

więcej
11-02-2013
Znowelizowany podręcznik metodologii ESA95 dostępny na stronie Eurostatu

Znowelizowany podręcznik metodologii ESA95 dostępny na stronie Eurostatu

Uprzejmie informujemy, że na stronie Eurostatu  ukazała się znowelizowana wersja  Podręcznika metodologii ESA95 w zakresie deficytu oraz długu publicznego. 

więcej
Kategoria: Aktualności, Publikacje
Sektor: finansowy
09-01-2013
Komisja Europejska wspiera projekty PPP

Komisja Europejska wspiera projekty PPP

Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do naboru projektów PPP z sektora transportu w ramach 2012 Annual Programme Call (priorytet 3) organizowanego przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej TEN-T. 

więcej
Kategoria: Aktualności
Sektor: transport miejski, drogowy
06-12-2012
Zmiana ustawy o PPP dotycząca zasad klasyfikacji projektów PPP została przyjęta

Zmiana ustawy o PPP dotycząca zasad klasyfikacji projektów PPP została przyjęta

30 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Zmienia ona m.in. Ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno–prywatnym.

więcej
Kategoria: Aktualności
Sektor: horyzontalny, prawny
13-09-2012
Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 3 wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 3 wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedstawiamy Państwu trzeci numer publikacji pt. „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego”, który jest wydawany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 Programu Kapitał Ludzki.

więcej
Kategoria: Aktualności, Publikacje
Sektor: horyzontalny
09-08-2012
Ogłoszono koncesję na roboty budowlane w Łomży

Ogłoszono koncesję na roboty budowlane w Łomży

Urząd Miejski w Łomży oczekuje do 10 września 2012 r. na oferty zamówienia, którego przedmiotem jest  realizacja "Budowy Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Przedsięwzięcie to polegać będzie na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, na którym aktualnie zlokalizowany jest dworzec PKS w Łomży.

więcej
Kategoria: Podlaskie, Aktualności
Sektor: rewitalizacja
strona:12345...5idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska