Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Aktualności

W Aktualnościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - konferencje, spotkania, publikacje, projekty, również w podziale na sektory (wyszukiwarka).

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

19-02-2016
Okładka podręcznika PPP w rewitalizacji

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała podręcznik poświęcony najważniejszm elementom projektów ppp realizowanych w sektorze rewitalizacji. Autorzy podręcznika starali się  odpowiedzieć na podstawowe pytania: W jaki sposób realizować projekty rewitalizacyjne? W jaki sposób w większym niż dotąd stopniu włączać w te procesy sektor prywatny, aby tym samym korzystać z jego wiedzy, doświadczenia i osiągać efekty synergiczne?

więcej
Kategoria: Podręczniki, Publikacje
Sektor: rewitalizacja
06-10-2015
Forum_3_30_2015_1

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem magazynu Forum PPP

Najnowsze wydanie Forum PPP prezentuje artykuł dotyczący stosowanych modeli ppp w sektorze ochrony zdrowia oraz zaprasza do zapoznania się z ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego. Siemens Finance Sp. z o.o. wymienia i dzieli się doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć ppp w obszarze efektywności energetycznej, podobnie swoje doświadczenia wymienia Zarząd Polskich Inwestycji Publiczno-Prywatnych S.A. Zbliża również tematykę obejmującą rewitalizację obszarów miejskich przy wykorzystaniu infrastruktury sektora prywatnego - zamówienia publiczne i ppp a swoboda zawierania umów.

 

więcej
27-03-2014
logo miasta Gdańsk

Postępowanie na wybór partnera prywatnego dla projektu Wyspy Spichrzów

19 marca 2014 r. miasto Gdańsk ogłosiło postępowanie na wybór partnera prywatnego w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi dla projektu, którego  celem jest kompleksowe zagospodarowanie i zabudowa nieruchomości na obszarze północnego cypla Wyspy Spichrzów.

więcej
09-08-2012
Ogłoszono koncesję na roboty budowlane w Łomży

Ogłoszono koncesję na roboty budowlane w Łomży

Urząd Miejski w Łomży oczekuje do 10 września 2012 r. na oferty zamówienia, którego przedmiotem jest  realizacja "Budowy Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Przedsięwzięcie to polegać będzie na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, na którym aktualnie zlokalizowany jest dworzec PKS w Łomży.

więcej
Kategoria: Podlaskie, Aktualności
Sektor: rewitalizacja
21-05-2012
20120522_atrakcyjne_miasto_ok

"Atrakcyjne miasto" - nowy numer magazynu inwestycji publicznych Forum PPP

Ukazało się właśnie nowe, kolejne wydanie Forum PPP 2(19)2012, poświęcone tym razem inwestycjom PPP w infrastrukturę miejską. Magazyn "Atrakcyjne miasto" towarzyszy konferencji pod tym samym tytułem, która odbędzie się 22 maja 2012 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Jej organizatorem jest Instytut PPP, współorganizatorem - resort rozwoju regionalnego.

więcej
16-11-2011
Rewitalizacja i PPP tematami dyskusji w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Rewitalizacja i PPP tematami dyskusji w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na poszukiwaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu” - cytując Marcela Prousta prezes Fundacji Rozwoju Regionalnego Ryszard Szczepanik rozpoczął  15 listopada 2011 r. w Katowicach I edycję konferencji pn. „Prywatyzacja Zadań Publicznych jako instrument finansowania rewitalizacji i modernizacji infrastruktury miejskiej”. Zachęcał tym samym do sięgania po nowe rozwiązania w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym do formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

więcej
15-11-2011
"PPP w przestrzeni miejskiej" - pod takim tytułem ukazał sie właśnie nowy numer magazynu inwestycji publicznych Forum PPP

"PPP w przestrzeni miejskiej" - pod takim tytułem ukazał sie właśnie nowy numer magazynu inwestycji publicznych Forum PPP

Nikt nie zaprzeczy, że autostrada czy kolej dużych prędkości zapewniająca połączenia między aglomeracjami jest niezbędna dla rozwoju kraju. Podobnie z dużymi inwestycjami w ochronę środowiska. W tych obszarach współpraca sektora publicznego i prywatnego, szczególnie jeśli towarzyszy jej zaangażowanie środków unijnych, przynosi już pierwsze owoce lub też zapowiada się całkiem obiecująco. Niestety szeroko rozumiana rewitalizacja obszarów miejskich, choć ostatecznie decyduje o jakości życia jej mieszkańców, jest często pomijana w trakcie dyskusji o przedsięwzięciach typu ppp - takim wprowadzeniem opatrzył Bartosz Korbus, redaktor naczelny Forum PPP, najnowszy, 4. tegoroczny numer tego magazynu poswięcony  tematowi "PPP w przestrzeni miejskiej".

więcej
05-10-2011
Konferencja "Prywatyzacja Zadań Publicznych jako instrument finansowania rewitalizacji i modernizacji infrastruktury miejskiej"

Konferencja "Prywatyzacja Zadań Publicznych jako instrument finansowania rewitalizacji i modernizacji infrastruktury miejskiej"

15 listopada 2011 r. w Katowicach odbędzie się I edycja konferencji pn. „Prywatyzacja Zadań Publicznych jako instrument finansowania rewitalizacji i modernizacji infrastruktury miejskiej”, której organizatorem jest Fundacja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Celem konferencji jest promocja idei wdrażania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz prezentacja PPP jako instrumentu, finansowania przedsięwzięć mających na celu rewitalizację i modernizację miast śląskich. Ponadto zakłada ona promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów, a także wprowadzanie innowacji sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu regionów.

więcej
04-10-2011
Konferencja PPP w przestrzeni miejskiej - parkingi, transport publiczny, reklama, rewitalizacja, oświetlenie i infrastruktura

Konferencja PPP w przestrzeni miejskiej - parkingi, transport publiczny, reklama, rewitalizacja, oświetlenie i infrastruktura

15 listopada 2011 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza konferencja z nowego cyklu konferencji tematycznych PPP organizowanych przez Instytut PPP. Oprócz prezentacji dedykowanych wybranym obszarom infrastruktury miejskiej, uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość zapoznania się z rolą administracji centralnej w promocji i rozwoju projektów PPP, jak również z najświeższymi doniesieniami z polskiego rynku PPP autorstwa Instytutu PPP.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska