Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Aktualności

W Aktualnościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - konferencje, spotkania, publikacje, projekty, również w podziale na sektory (wyszukiwarka).

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

22-09-2016
Międzynarodowa Konferencja pt. "Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne"

Międzynarodowa Konferencja pt. "Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne"

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Urząd Miasta Łodzi serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. "Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne", która odbędzie się w Łodzi, na Wydziale Prawa i Administracji 29-30 września 2016 r.

więcej
21-10-2015
Logo Forum dla wolności i rozwoju

O ppp podczas I Forum dla Wolności i Rozwoju

28 października 2015 r. odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu, w którym wezmą udział przedstawiciele banków, wykonawców, doradców. Do udziału w wydarzeniu jako reprezentant instytucji rządowych został zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Panel zostanie poświęcony konkretnym postulatom zmian prawnych w zakresie ppp. Zostanie przeprowadzony w ramach I Forum dla Wolności i Rozwoju, które odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

więcej
Kategoria: Śląskie, Działania Platformy
Sektor: prawny
19-04-2013
O PPP podczas VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej w Warszawie

O PPP podczas VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej w Warszawie

18 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyło się seminarium pn. "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na fiinansowanie inwestycji w infrastrukturę służb i agencji z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego". 

więcej
06-12-2012
Zmiana ustawy o PPP dotycząca zasad klasyfikacji projektów PPP została przyjęta

Zmiana ustawy o PPP dotycząca zasad klasyfikacji projektów PPP została przyjęta

30 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Zmienia ona m.in. Ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno–prywatnym.

więcej
Kategoria: Aktualności
Sektor: horyzontalny, prawny
25-10-2012
Kongres Gospodarczy "Zarządzanie metropoliami w XXI wieku"

Kongres Gospodarczy "Zarządzanie metropoliami w XXI wieku"

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza 26-27 listopada 2012 roku na Kongres Gospodarczy „Zarządzanie metropoliami w XXI w.” Jego częścią, w drugim dniu Kongresu, będzie zorganizowany przez Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku panel, poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu, jako nowoczesnemu modelowi współpracy z biznesem. 

Gdańsk, ul. Żaglowa 11

więcej
12-07-2012
Nowe raporty przygotowane przez EPEC

Nowe raporty przygotowane przez EPEC

Na stronie Platformy PPP w zakładce Poradnik Partnera Prywatnego/Dokumenty horyzontalne   dodane zostały nowe dokumenty przygotowane przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC). Raport pn. Eu Funds in PPPs - Project Stocktake and Case Study Strona otwiera się w nowym oknie porusza kwestie wykorzystywania funduszy unijnych w przedsięwzięciach realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Raport pn. Poznan Waste-to-Energy Project, Poland - Using EU Funds in PPPs Case Study Strona otwiera się w nowym oknie  przedstawia pierwszą część studium przypadku projektu pt. "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania".

więcej
01-03-2012
VII Ogólnopolska Konferencja "Realizacja inwestycji sportowych i rekreacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"

VII Ogólnopolska Konferencja "Realizacja inwestycji sportowych i rekreacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"

28 marca 2012 r. w Łodzi odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja "Realizacja inwestycji sportowych i rekreacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego". Organizatorem konferencji, która będzie miała miejsce w Auli A3 Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98, jest Instytut Nowych Technologii.

więcej
20-02-2012
Prezentacja podręcznika "Partnerstwo publiczno-prywatne krok po kroku"

Prezentacja podręcznika "Partnerstwo publiczno-prywatne krok po kroku"

Podręcznik "Partnerstwo publiczno-prywatne krok po kroku" powstał w wyniku wspólnej pracy doradców z zakresu PPP oraz pracowników pięciu urzędów miast realizujących projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi". Zostanie on zaprezentowany podczas seminarium, które odbędzie się 27 lutego 2012 r. w warszawskim Centrum Konferencyjnym ZIELNA przy ul. Zielnej 37.

więcej
14-12-2011
Spotkanie grupy roboczej EPEC w Londynie

Spotkanie grupy roboczej EPEC w Londynie

13 grudnia 2011 r. w Londynie odbyło się spotkanie grupy roboczej EPEC badającej zagadnienie wcześniejszego zakończenia/wypowiedzenia umów PPP w poszczególnych państwach.

więcej
12-12-2011
Przewodnik PPP EPEC online

Przewodnik PPP EPEC online

Mając na uwadze pozytywne opinie otrzymane na temat Przewodnika po materiałach informacyjnych (Guide to Guidance), EPEC zdecydował zamienić go w wirtualne narzędzie pn. "The EPEC PPP Guide". Celem nowego narzędzia EPEC jest przekazanie użytkownikom ułatwionego dostępu do regularnie aktualizowanego przewodnika, który jednocześnie pozwoli zainteresowanym na interakcję z zespołem EPEC. Przewodnik skierowany jest w szczególności do sektora publicznego zainteresowanego wykorzystaniem PPP.

więcej
Kategoria: Aktualności
Sektor: horyzontalny, prawny, finansowy
15-11-2011
Analiza rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w województwie śląskim

Analiza rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w województwie śląskim

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, firma City Consulting Institute Sp. z o.o. przygotowała „Analizę rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w województwie śląskim”.

więcej
27-10-2011
KIG_191011

O czym debatowano w Krajowej Izbie Gospodarczej w trzy lata od wejścia w życie noweli ustawy o PPP?

W styczniu 2012 roku miną trzy lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Na pytania dotyczące wpływu przedmiotowej regulacji na rozwój modelu PPP i ewentualnych barier dla dalszych rekomendacji, odpowiedzieli 24 października 2011 r. w trakcie debaty w Krajowej Izbie Gospodarczej: Mieczysław Bąk - zastępca sekretarza generalnego KIG, Andrzej Panasiuk - prezes TK Telekom, Bartosz Korbus - dyrektor ds. strategii i rozwoju Instytutu PPP,  Lech Witecki - generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad oraz Maciej Dobieszewski z Ministerstwa Gospodarki.

więcej
19-10-2011
Krajowa Izba Gospodarcza oraz TK Telekom zapraszają na debatę pt. "3 lata ustawy o PPP"

Krajowa Izba Gospodarcza oraz TK Telekom zapraszają na debatę pt. "3 lata ustawy o PPP"

24 października 2011 r. w godz. 11.00-12.00 w Warszawie, odbędzie się Debata pt. „3 lata ustawy o PPP”, organizowana przez Krajowa Izbę Gospodarczą oraz TK Telekom. W styczniu 2012 roku miną trzy lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

więcej
13-10-2011
Podpisanie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

Podpisanie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

10 października 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Ustawa znosi konieczność ponoszenia odpowiedzialności solidarnej partnerów prywatnych wybranych na podstawie przepisów ustawy PZP za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

więcej
Kategoria: Regulacje, Aktualności
Sektor: horyzontalny, prawny


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska