Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Aktualności

W Aktualnościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - konferencje, spotkania, publikacje, projekty, również w podziale na sektory (wyszukiwarka).

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...12idź do:  
16-11-2017
kamera

Webinarium dla przedsiębiorców

W ramach cyklu czwartkowych webinariów PARP, 16 listopada 2017 r. o godz. 10.00, odbędzie się webinarium na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Transmisja ON LINE

więcej
31-10-2017

Konferencja – Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych

Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z UN Environment Finance Initiative (Inicjatywa Finansowania Środowiska ONZ) organizuje regionalną konferencję dotyczącą finansowania efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Litwie.

więcej
21-06-2017

Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie- Badanie rynku

Gmina Miejska Kraków opublikowała zaproszenie do udziału w badaniu rynku związanym z potencjalnym projektem PPP, którego przedmiotem jest budowa, sfinansowanie i utrzymanie budynku Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie.

więcej
Kategoria: Małopolskie
Sektor: budynki kubaturowe
28-02-2017
ulotka_MMSP

Cykl szkoleń dotyczących przedsięwzięć z zakresu PPP dla przedsiębiorców

Informujemy o działaniach szkoleniowych w zakresie PPP dla przedsiębiorstw z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie jednego z województw: mazowieckiego,  lubelskiego,  warmińsko-mazurskiego lub wielkopolskiego.

więcej
05-01-2017
Woda z napisem Seminarium PPP

Seminarium PPP w sektorze wodociągów i kanalizacji

20  stycznia 2017 r. Francusko-Polska Izba Gospodarcza oraz Centrum PPP organizują bezpłatne "Seminarium PPP w sektorze wodociągów i kanalizacji", kierowane do przedstawicieli sektora publicznego, jak i prywatnego, zainteresowanych realizacją projektów w formule PPP. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rozwoju.

więcej
22-09-2016
Międzynarodowa Konferencja pt. "Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne"

Międzynarodowa Konferencja pt. "Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne"

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Urząd Miasta Łodzi serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. "Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne", która odbędzie się w Łodzi, na Wydziale Prawa i Administracji 29-30 września 2016 r.

więcej
01-06-2016

Przyszłość ppp w Polsce wiodącym tematem magazynu Forum PPP

W magazynie wśród wielu interesujących artykułów znajdują materiały poświęcone systemowi wsparcia przez administrację centralną formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. W rozmowie z Witoldem Słowikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, nakreślone zostały m.in. planowane działania Ministerstwa w zakresie wsparcia ppp w Polsce, stworzenia nowej polityki rozwoju, jak i zmian prawnych.

więcej
Kategoria: Publikacje
Sektor: horyzontalny
26-02-2016
Okładka Forum PPP

Forum PPP – PPP i fundusze unijne

Redaktorzy Forum PPP zapraszają do zapoznania się z obecnym stanem rynku ppp w Polsce. Jednocześnie zaznaczają, że jedną z przeszkód rozwoju projektów była obawa podmiotów publicznych przed  znacznymi kosztami doradztwa, koniecznego do wdrożenia tego typu przedsięwzięć.

więcej
Kategoria: Publikacje
Sektor: horyzontalny
19-02-2016
Okładka podręcznika PPP w rewitalizacji

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała podręcznik poświęcony najważniejszm elementom projektów ppp realizowanych w sektorze rewitalizacji. Autorzy podręcznika starali się  odpowiedzieć na podstawowe pytania: W jaki sposób realizować projekty rewitalizacyjne? W jaki sposób w większym niż dotąd stopniu włączać w te procesy sektor prywatny, aby tym samym korzystać z jego wiedzy, doświadczenia i osiągać efekty synergiczne?

więcej
Kategoria: Podręczniki, Publikacje
Sektor: rewitalizacja
11-01-2016
Logo składające się z trzech liter PPP i napisu 4kraków.net

Planowane ogłoszenie na wybór partnera prywatnego

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, działający w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, prowadzi ostatni etap prac przed ponownym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie". Projekt ten został nagrodzony w 3 edycji konkursu 3P Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej
Kategoria: Małopolskie
Sektor: sport i rekreacja
10-11-2015
solary

Warsztaty ppp w sektorze efektywności energetycznej

18 listopada 2015 r. Centrum PPP i „The Warsaw Voice” organizują bezpłatne "Warsztaty ppp w sektorze efektywności energetycznej",  kierowane do podmiotów publicznych.  Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Marię Wasiak.

więcej
21-10-2015
Logo Forum dla wolności i rozwoju

O ppp podczas I Forum dla Wolności i Rozwoju

28 października 2015 r. odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu, w którym wezmą udział przedstawiciele banków, wykonawców, doradców. Do udziału w wydarzeniu jako reprezentant instytucji rządowych został zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Panel zostanie poświęcony konkretnym postulatom zmian prawnych w zakresie ppp. Zostanie przeprowadzony w ramach I Forum dla Wolności i Rozwoju, które odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

więcej
Kategoria: Śląskie, Działania Platformy
Sektor: prawny
06-10-2015

Ogłoszenie o dialogu technicznym w Gminie Świętochłowice

Gmina Świętochłowice opublikowała zaproszenie do dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie stadionu wielofunkcyjnego im. Pawła Waloszka na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

więcej
Kategoria: Śląskie
Sektor: sport i rekreacja
06-10-2015
Forum_3_30_2015_1

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem magazynu Forum PPP

Najnowsze wydanie Forum PPP prezentuje artykuł dotyczący stosowanych modeli ppp w sektorze ochrony zdrowia oraz zaprasza do zapoznania się z ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego. Siemens Finance Sp. z o.o. wymienia i dzieli się doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć ppp w obszarze efektywności energetycznej, podobnie swoje doświadczenia wymienia Zarząd Polskich Inwestycji Publiczno-Prywatnych S.A. Zbliża również tematykę obejmującą rewitalizację obszarów miejskich przy wykorzystaniu infrastruktury sektora prywatnego - zamówienia publiczne i ppp a swoboda zawierania umów.

 

więcej
18-09-2015
logo Słupska

Ogłoszono dialog techniczny dotyczący określenia sposobu dokończenia realizacji inwestycji "Budowa Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji "3 Fale" w Słupsku"

15 września 2015 r. Urząd Miasta w Słupsku ogłosił dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest określenie sposobu dokończenia realizacji inwestycji pt. Budowa Centrum Rekreacji, Sportu i Rekreacji „3 Fale”.

więcej
Kategoria: Pomorskie
Sektor: sport i rekreacja
strona:12345...12idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska