Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-10-2017

Konferencja – Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych

Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z UN Environment Finance Initiative (Inicjatywa Finansowania Środowiska ONZ) organizuje regionalną konferencję dotyczącą finansowania efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Litwie.

Celem Forum jest wymiana najlepszych praktyk finansowania efektywności energetycznej na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej. Dotyczą one wykorzystania funduszy prywatnych oraz zastosowania innowacyjnych instrumentów finansowania głównie w budownictwie i przemyśle. Prezentujący skupią się na praktycznych doświadczeniach z tworzenia i strukturyzowania programów inwestycyjnych.

Konferencja będzie podzielona na sesje plenarne, a także mniejsze panele dyskusyjne, które umożliwią szczegółowe zapoznanie się z tematyką. Zarówno sesje plenarne jak i panele dyskusyjne będą tłumaczone na język angielski i na język polski. W trakcie wydarzenia przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju zaprezentuje działania Ministerstwa na rzecz wsparcia projektów ESCO w sektorze publicznym realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dodatkowe informacje na temat projektu, a także program i prezentację z poprzednich oraz nadchodzących wydarzeń znajdą Państwo na stronie Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych.

Miejsce: Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, 00-132 Warszawa

Rejestracja

Strona wydarzenia

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska