Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-06-2016

Przyszłość ppp w Polsce wiodącym tematem magazynu Forum PPP

Kategoria: Publikacje | Dotyczy: horyzontalny

W magazynie wśród wielu interesujących artykułów znajdują materiały poświęcone systemowi wsparcia przez administrację centralną formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. W rozmowie z Witoldem Słowikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, nakreślone zostały m.in. planowane działania Ministerstwa w zakresie wsparcia ppp w Polsce, stworzenia nowej polityki rozwoju, jak i zmian prawnych.  

W nowym numerze Forum PPP znajdą Państwo również materiały związane z wpływem ppp na budżet jednostek samorządu terytorialnego, miejsca ppp w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, kierunków zmian realizacji projektów infrastrukturalnych w Polsce i na świecie.

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Forum PPP.

Forum PPP 2 (32) 2016 – Przyszłość PPP (PDF 7,70 MB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska