Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-02-2016

Forum PPP – PPP i fundusze unijne

Kategoria: Publikacje | Dotyczy: horyzontalny

Redaktorzy Forum PPP zapraszają do zapoznania się z obecnym stanem rynku ppp w Polsce. Jednocześnie zaznaczają, że jedną z przeszkód rozwoju projektów była obawa podmiotów publicznych przed  znacznymi kosztami doradztwa, koniecznego do wdrożenia tego typu przedsięwzięć.

W tym numerze zapoznamy się z możliwymi mechanizmami zarządzania kosztami przygotowania projektów ppp, które umożliwiają uzyskanie refundacji prac analitycznych przez zwycięskiego partnera prywatnego. Autorzy twierdzą, że jest to rozwiązanie konkurencyjne i jak najbardziej transparentne. Sektor prywatny nie ma wpływu na prace doradcy ze strony publicznej, ale jednocześnie pomaga jej jako partner w uporaniu się z kosztami przygotowania przedsięwzięcia.

Tak, jak sektor publiczny obawia się procesu analiz przedrealizacyjnych, tak sektor prywatny niepokoi się pozyskaniem wieloletniego finansowania projektów. W tym kontekście warto zapoznać się z możliwościami, jakie stwarza emisja obligacji przychodowych. Fachowe doradztwo prawne potrzebne jest obydwu stronom umowy o ppp.

Autorzy zachęcają również  do zapoznania się z doświadczeniami w realizacji projektów finansowanych ze środków Inicjatywy JESSICA. Jest to ważne w kontekście planowanych przyszłych projektów hybrydowych ppp.


Forum PPP 1 (31) 2016 - PPP i fundusze unijne (PDF 1,45 MB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska