Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-02-2017

Cykl szkoleń dotyczących przedsięwzięć z zakresu PPP dla przedsiębiorców

Informujemy o działaniach szkoleniowych w zakresie PPP dla przedsiębiorstw z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie jednego z województw: mazowieckiego,  lubelskiego,  warmińsko-mazurskiego lub wielkopolskiego.

Ze szkoleń mogą skorzystać pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są już zaangażowani w realizację przedsięwzięć PPP, jak również w przyszłości zamierzają zajmować się przedmiotowym tematem. Wsparcie realizowane jest poprzez cykl szkoleń ogólnych i dedykowanych, prowadzonych przez trenerów z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego, poprzedzone analizą potrzeb.

Szkolenia ogólne, mają na celu nabycie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP. Obejmują 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny.

Szkolenia dedykowane, mając na celu pogłębienie kompetencji pracowników w obszarze przygotowania oferty przetargowej z obszaru PPP. Obejmują 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora szkoleń.


 

Pobierz plik:

Ulotka PPP dla MMŚP (PDF 275 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska