Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-06-2016

Nowe publikacje Eurostatu dostępne w języku polskim

Kategoria: Publikacje , Działania Platformy | Dotyczy: finansowy

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym przygotowało nieoficjalne tłumaczenie na język polski  dwóch dokumentów opracowanych przez Eurostat, tj. nowej wersji Podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manuala) w części dotyczącej ppp oraz Noty objaśniającej ujęcie statystyczne kontraktów ppp, która stanowi uzupełnienie podręcznika.

Celem obu publikacji Eurostatu jest dostarczenie wiedzy na temat zasad raportowania kontraktów ppp w statystyce narodowej; zapewnienie praktycznego narzędzia ułatwiającego klasyfikację zobowiązań wynikających z postanowień umów ppp do bilansu sektora publicznego lub poza nim.  Odbiorcami podręcznika i noty mogą być zarówno władze publiczne, praktycy ppp,  jak  również osoby niebędące specjalistami w problematyce rachunków narodowych.

Pobierz pliki:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska