Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Aktualności

W Aktualnościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - konferencje, spotkania, publikacje, projekty, również w podziale na sektory (wyszukiwarka).

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...21idź do:  
12-07-2018
biuletyn_5

Piąty numer Biuletynu partnerstwa publiczno–prywatnego

Zapraszamy do zapoznania się z piątym numerem Biuletynu partnerstwa publiczno–prywatnego, wydanego w ramach projektu pn. Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

więcej
06-07-2018

Sejm przyjął nowelizację ustawy o PPP

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw został 5 lipca 2018 r. przyjęty przez Sejm i przekazany do prac senackich.

więcej
27-06-2018

Warsztaty PPP w sektorze drogownictwa w dniu 26 czerwca 2018

26 czerwca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyły się Sektorowe Warsztaty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sektorze drogownictwa. Organizatorem była Fundacja Centrum PPP a patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

więcej
26-06-2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspiera kolejny projekt PPP

Projekt gminy Staszów pn. „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości” został objęty kompleksowym wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W dniu 11 czerwca 2018 w Ministerstwo podpisano umowę z konsorcjum doradców.

więcej
06-06-2018

4 odcinki dróg ekspresowych w modelu PPP

5 czerwca 2018 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował, że 4 odcinki dróg ekspresowych będą budowane w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

więcej
Kategoria: Artykuły
Sektor: drogowy
19-04-2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspiera kolejne projekty PPP

Projekty pn. „Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud Ciechanów” oraz „Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego w Warszawie” zostały objęte kompleksowym wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W marcu i kwietniu 2018 r. ruszyły prace przygotowawcze.

więcej
17-04-2018

Zaproszenie na zagraniczne wizyty studyjne do krajów UE

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

więcej
Kategoria: Aktualności
Sektor: horyzontalny
17-04-2018

Dobre praktyki PPP

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami, dotyczącymi dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.  Publikacje dotyczą sektorów: budynków użyteczności publicznej, efektywności energetycznej, parkingów i sektora wodno-kanalizacyjnego.

więcej
11-04-2018

2 kolejne projekty wspierane przez MIiR czekają na zgłoszenia zainteresowanych partnerów prywatnych do dialogu konkurencyjnego

4 i 6 kwietnia ukazały się w suplemencie do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenia o zamówieniach na wybór partnerów prywatnych dla dwóch projektów PPP realizowanych przez Miasto Kraków: budowy i utrzymania Centrum Obsługi Inwestora oraz budowy i utrzymania nowego odcinka Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

więcej
10-04-2018

Seminarium Smart City w Polsce

Zapraszamy do udziału w seminarium pn. „Smart City w Polsce? Korzyści wynikające ze współpracy sektora publicznego i prywatnego przy wprowadzaniu projektów ITS (Inteligentne Systemy Transportowe), oświetlenia drogowego i systemów ładowania pojazdów”, poświęconemu między innymi prezentacji korzyści z zastosowania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach z obszaru inteligentnego sterowania i zarządzania ruchem, prezentacji dobrych praktyk z tego obszaru, jak również utrzymania systemu ITS w Polsce i za granicą.

więcej
05-04-2018

Pierwszy rządowy projekt PPP oddany do użytkowania

6 kwietnia 2018 r. w Nowym Sączu odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego gmachu Sądu Rejonowego. Pierwszy rządowy projekt realizowany w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym został zakończony na 6 miesięcy przed planowanym terminem. Wzorcowo przebiegająca realizacja inwestycji może stać się drogowskazem dla innych podmiotów publicznych, jak prawidłowo planować i realizować przedsięwzięcia PPP. Realizacja projektu była od początku i jest nadal wspierana przez resort rozwoju, a obecnie – inwestycji i rozwoju.

więcej
Kategoria: Małopolskie
Sektor: budynki kubaturowe
22-03-2018

Zapraszamy do udziału w krajowych wizytach studyjnych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce!

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zaprasza do udziału w krajowych wizytach studyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

więcej
22-03-2018
analiza_rynku

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną na dzień 31 grudnia 2017 r. listę zamierzeń inwestycyjnych PPP, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajduje się obecnie 157 projektów o łącznej wartości ok. 56 mld zł. Wśród projektów planowanych dominują sektory: efektywność energetyczna, sport i turystyka, usługi i infrastruktura transportowa, budynki publiczne i ochrona zdrowia. Zdecydowaną większość projektów w tej grupie stanowią inwestycje i usługi o małej wartości (do 50 mln zł), jednak 12 projektów to projekty powyżej miliarda każdy.

więcej
16-03-2018

Konferencja 5xP: Partnerstwo Publiczno-Prywatne i Pomoc Publiczna

26–27 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi organizuje konferencję poświęconą roli realizacji projektów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pomocy publicznej dla rozwoju regionu. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich spółek komunalnych oraz instytucji budżetowych.

więcej
09-03-2018

Nowelizacja ustawy o PPP trafiła do Sejmu

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw został 8 marca 2018 r. przekazany do prac parlamentarnych.

więcej
Kategoria: Artykuły
Sektor: horyzontalny, prawny
strona:12345...21idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska